สมดุลของไอออนที่ละลายน้ำได้น้อย,Common ion effect

สมดุลของไอออนที่ละลายน้ำได้น้อย

เกลือที่ไม่ละลายน้ำ มักจะละลายน้ำได้น้อย เช่น AgCl, BaSO4

ในสารละลายอิ่มตัว มีสภาวะสมดุลการละลายเกิดขึ้น (ได้ช้ามาก)

อัตราการละลาย   =   อัตราการรวมตัว

AgCl(s)    =  [Ag+Cl-]H2O   =    Ag+ (aq) +  Cl-  (aq)

Ksp  =  [Ag+][Cl-]

ค่าคงที่ผลคูณการละลาย (solubility product constant)

ตารางที่ 9  ค่า Ksp ของ Pb(II) ที่ 25oC

[Pb2+] [F-]2            =      4.0 x10-8
[Pb2+] [Cl-]2          =      1.6 x10-5
[Pb2+] [I-]2             =      6.7 x10-9
[Pb2+] [CrO42-]     =      1.6 x10-14
[Pb2+] [SO42-]        =      1.6 x10-8
[Pb2+] [CO32-]       =      1.0 x10-13

ผลของไอออนร่วม (Common ion effect)

เมื่อรบกวนสมดุลไอออนของสารละลายอิ่มตัวด้วยไอออนชนิดเดียวกัน จะทำให้ระบบปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่ โดยการลดปริมาณไอออนร่วม

AgCl(s)   =   Ag+(aq)  +  Cl-(aq) ; Ksp = [Ag+][Cl-] = 1.8 x10-10

Ag+ (aq) +  Cl-(aq)  =  AgCl(s)

ไอออนร่วม

ถ้าเติม NaCl จะเพิ่ม [Cl-] ทำให้ [Ag+][Cl-] > Ksp ระบบเสียสมดุล

ปฏิกิริยาจะดำเนินจากขวาไปซ้าย เพื่อให้ Ag+  + Cl- เกิดตะกอน AgCl มากขึ้น

 

การเลือกตกตะกอน

ในสมดุลของไอออนหลายชนิด สามารถแยกไอออนแต่ละชนิดออกจากกันได้โดยอาศัยค่า Ksp ที่แตกต่างกัน เช่น Cl- ปนอยู่กับ CrO42-

Ksp, AgCl  = 1.8 x10-10

Ksp, Ag2CrO4  = 1.9 x10-12

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s